top of page
Nordic Ocean Quote Beach Facebook Post.p

TUNNESUHTEEN YMMÄRTÄMINEN

Jotta voimme muuttaa vuorovaikutustamme, meidän tulee ensin ymmärtää sitä. Ensimmäinen lähtökohta on, että katsomme kokonaisuutta. Parisuhteen muutos ei koskaan riipu vain toisesta, vaan vuorovaikutus syntyy yhdessä, me vaikutamme KOKOAJAN toinen toisiimme. Näin parisuhteessa muodostuu aina jonkinlainen vuorovaikutuksen kehä. Kehällä käyttäytyminen, tunteet ja tulkinnat mudostavat systeemin, joka lähtee helposti ruokkimaan itse itseään. Tavallisia parisuhteen kehiä ovat vetäytymisen ja vaatimuksen kehä, syyllisen etsintä
tai etäisyyden kehä.

Vaatimuksen ja vetäytymisen kehällä toinen kumppani usein kokee jäävänsä yksin ja että toinen ei välitä. Pyrkimys yhteyteen värittyy usein ärtymyksellä ja kiukulla, ja tarpeiden ilmaisu voi olla vaativaa. Saman aikaisesti toinen kumppani kokee, ettei kelpaa ja mikään ei koskaan riitä. Hän suojautuu, vetäytyy ja hiljenee. 

Tunnekeskeisessä pariterapiassa vuorovaikutuskehä avataan pala palalta näkyväksi. On huojentavaa ymmärtää, että mikään käyttäytyminen tai tunne ei ole irrallinen, outo tai väärä, vaan ne voivat tulla ymmärrettäväksi suhteen kokonaisuudessa. Vuorovaikutuskehän ymmärtäminen antaa parille avaimet tulevaisuuden vaikeissa hetkissä selvitymiseen. Ymmärrys mahdollistaa negatiivisen kehän pysäyttämisen ja aidon tunneyhteyden rakentumisen aina uudelleen ja uudelleen. 

bottom of page